Skip to main content

Hakhout; Suggesties voor het beheer

24 april 2013

Door toenemende exploitatiekosten en het verdwijnen van afzetmarkten voor het hout is de aandacht voor de hakhoutcultuur sinds het einde van de 19e eeuw sterk afgenomen.

Met het verdwijnen van de oude hakhoutbossen is ook veel van de kennis en ervaring met dit beheerstype verloren gegaan. Dit wordt als een probleem ervaren, nu de aandacht voor hakhout weer toegenomen is. Dit praktische boekje maakt de bestaande kennis en praktijkervaring over hakhoutbeheer weer toegankelijk en voegt daar de nieuwste inzichten en ontwikkelingen aan toe. Met deze informatie kan een ecologisch duurzaam en economisch haalbaar beheer gevoerd worden.

Het boekje opent met de historie en het belang van hakhout. Het centrale deel van het boekje geeft informatie over allerlei beheersaspecten van hakhout. Aangezien veel oude hakhoutbossen zijn doorgeschoten of als spaartelgenbos worden beheerd, wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden om deze bossen weer in een hakhoutbeheer te brengen. Afgesloten wordt met enkele praktische zaken, zoals kosten en subsidies, literatuur en adressen.

auteur(s): Patrick Jansen en Leen Kuiper
2002 | 56 pag.
prijs: uitverkocht, een herziene uitgave wordt overwogen.