Skip to main content

Bos van toen (CD-ROM)

24 april 2013

Het bewaren van historische gegevens is van groot belang voor de toekomst. Dat geldt zeker voor het beheer van bos en natuur.

Op deze CD-ROM zijn daarom alle 700 topografische kaarten en tabellen van de Eerste Nederlandsche Bosstatistiek vastgelegd op CD-ROM. Dit geeft veel informatie over het bosoppervlak in de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog (1938-1942), zoals de verspreiding van bos, boomsoortensamenstelling, leeftijd e.d. Op de kaarten is niet alleen bos aangegeven, maar ook de zogenaamde 'woeste gronden' en 'weg- en grensbeplantingen'. Dat betekent dat ook ten aanzien van het landschap buiten het bos uit deze statistiek gegevens zijn te ontlenen. Het programma ondersteunt de volgende functies:

a. Tonen van het kaartblad
b. In- en uitzoomen van elk kaartbeeld
c. Afdrukken van het kaartblad
d. Vanuit een kaartblad springen naar een naastliggend kaartblad
e. Het weergeven van de legenda
f. Het weergeven van de publicatie uit 1946
g. Het weergeven van de getalmatige gegevens over het bos, de woeste gronden, wegbeplantingen e.d. door gebruik van het programma MS Excel, en het zoeken van gegevens in die tabellen.

auteur(s): Projectgroep 'Bos van Toen'
1999 | CD
prijs: € 5,00 (excl. verzending)