Skip to main content

Bos en Energie

24 april 2013

Het Nederlandse bos levert vele producten en diensten. Het komt tegemoet aan onze behoefte aan afwisseling, rust en stilte. Met de toenemende verstedelijking in Nederland gaat de samenleving het bos steeds meer zien als haar leefomgeving.

In veel bossen zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig die respect en bescherming verdienen. Bovendien levert het een vernieuwbare grondstof in de vorm van hout. CO2-vastlegging en de levering van biomassa voor de opwekking van duurzame energie zijn twee ‘nieuwe’ functies, die een plaatsje aan het veroveren zijn in het Nederlandse bos. Bossen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Nederlanders willen dan ook graag méér bos.

Met zijn allen gebruiken we veel energie. Deze energie is meestal afkomstig van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en steenkool. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt veel CO2 vrij. Zo levert ons energieverbruik een belangrijke bijdrage aan het broeikaseffect. Om dit te verminderen zijn energiebedrijven op zoek naar meer duurzame bronnen van energie. Een deel van die duurzame energie kan opgewekt worden door hout te verbranden in zogenaamde biomassa-centrales. De CO2 die bij deze verbranding vrij komt, wordt meteen weer vastgelegd in het groeiende bos. Zo komt er geen extra CO2 vrij in de lucht.

Het is dit derde boekje van Stichting Probos en Stichting Bos en Hout in de reeks van ‘Nederlands bos in beeld’ en ‘Nederlands houtgebruik in beeld’, dat de rol van ons bos in de energiekringloop beschrijft. Het is bedoeld voor een breed publiek, waaronder de media, de politiek, beleidsmakers en natuur- en milieuorganisaties. Hopelijk draagt het bij aan een beter begrip voor het duurzame karakter van energie uit biomassa en de betekenis van ons bos voor CO2-vastlegging in combinatie met de andere bosfuncties, zoals recreatie, natuur, landschap en houtproductie.

auteur(s): Leen Kuiper en Patrick Jansen
2002 | 48 pag.
prijs: uitverkocht