Skip to main content

Nederland houtgebruik in beeld

24 april 2013

Waar we ook om ons heen kijken, overal in onze leefomgeving vinden we hout. In en rond het huis, op kantoor, in de bouw. Vaak zichtbaar zoals in deuren en ramen, (parket)vloeren, meubels, schuttingen, en dergelijke.

Vaak ook onzichtbaar, zoals in de heipalen onder de Amsterdamse grachtenpanden, en in de sluisdeuren, damwanden en oeverbeschoeiingen langs onze waterwegen. Daarnaast zijn er tal van materialen waar hout in is verwerkt, zoals papier en karton. Soms kopen we dingen, waarvan we niet eens wéten dat ze uit hout zijn vervaardigd. Feitelijk is hout voor ons van levensbelang - we kunnen niet zonder.

We gebruiken hout voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het is een mooi en veelzijdig materiaal, een hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstof, en het komt uit de schoonste fabriek die er is: het bos. Er is dus alle reden om hout toe te passen. Toch wordt houtgebruik in verband gebracht met bosvernietiging. Vaak onterecht. Houtkap kan zelfs een bijdrage leveren aan het vergroten van de natuur- en belevingswaarde van het bos.

Hoewel hout “tot de goede wijn behoort, die eigenlijk geen krans behoeft”, wil Probos deze grondstof in al haar facetten belichten en laten zien op welke manier de Nederlandse bos- en houtsector werkt aan een verantwoord houtgebruik. Certificeren, duurzaam bosbeheer, meer hout in de bouw en recycling zijn onderwerpen die aan de orde zullen komen. Hopelijk draagt dit boekje bij aan een genuanceerde beeldvorming over het gebruik van hout.

auteur(s): Leen Kuiper en Rino Jans
2001 | 48 pag.
prijs: € 5 (excl. verzendkosten)