Skip to main content

Het hart in de boom I

29 april 2013

Waarom voelt de mens van jongsafzich zo aangetrokken door bomen, vooral oude bomen? Waarom reageert hij vaak ZO emotioneel op het kappen van bomen? Het zijn vragen waar een ieder die belang heeft bij bos en bijhout nietomheen kan! Die gevoelens en die emoties vormen geen nieuw verschijnsel. Zij zijn zo oud als de mens. Wassink heeft daarover eens een boeiend boekje geschreven: "The Man- Wood relationship" (Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1976). Wij vroegen hem daaruit iets te vertellen in enkele "Bos en Hout Berichten". Dit is het eerste.

ir. J.T. Wassink, 1985