Skip to main content

Enige aspecten van internationale grondstoffenpolitiek

29 april 2013

Nu de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout binnenkort in ons parlement zal worden behandeld, is het goed aandacht te schenken aan de achtergrond waartegen dit alles zich afspeelt. Niemand kan daarover beter oordelen dan de heer J. van Diest, tot zijn pensioen plv. hoofd van de Hoofdafdeling Grondstoffenaangelegenheden van het Directoraat- generaal voorde Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken. Hij heeft aan talrijke conferenties over internationale grondstoffenzaken als lid of leider van de Nederlandse delegatie deelgenomen. Dat geldt ook voor het overgrote deel van de onderhandelingen over tropisch hout. Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze bij uitstek deskundige op hetgebied van de internationale grondstoffenpolitiek in dit Bos en Hout Bericht aan het woord mogen laten.

J. van Diest, 1985