Skip to main content

Bos en hout in Spanje en Portugal

29 april 2013

Op 1 januari 1986 wordt onze Europese Gemeenschap uitgebreid met twee Zuid-Europese landen, Spanje en Portugal. Het zijn zeker niet de meest welvarende landen van West-Europa. Het zijn echter weilanden met een belangrijke bosoppervlakte en een aanzienlijke jaarlijkse houtoogst. Op het gebied van bos en hout zal de Europese Gemeenschap dan ook een belangrijke uitbreiding ondergaan. In dit Bos en Hout Bericht zal eerst een overzicht worden gegeven van het bos en de houtmarkt in elk van de twee landen, te beginnen bij Spanje. Daarna zal worden bekeken wat de invloed is van hun toetreding tot de EG op het bos- en houtbeeld van de Gemeenschap.

ir. H.A. van der Meiden, 1985