Skip to main content

Bosuitbreiding en de afzet van populierehout

29 april 2013

Het Staatsbosbeheer houdt zich momenteel druk bezig met initiatieven om de zo noodzakelijke uitbreiding van het bosareaal te stimuleren. Een goede zaak! In dit kader stelde ir. P. van der Knaap van de Inspektie Bosbouw van deze dienst een notitie op voor een vergadering van de consulenten Bos- en Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer op 3 september jl. De inhoud van deze notitie is dermate instructief dat wij hem graag in dit Bericht weergeven.

ir. P. van der Knaap, 1985