Skip to main content

Het hart in de boom II

29 april 2013

In "Bos en Hout Berichten 1985, nr. 7" beschreefde heer Wassink op boeiende wijze emoties en gevoelens in de relatie mens-boom, zoals die vanafhet begin van de mensheid zo 'n grote rol hebben gespeeld. In dit "Bericht" sluit hij op het vorige aan met een al evenzeer boeiende schets van de mystieke, religieuze relaties tussen de mens en een aantal verschillende boomsoorten.

ir. J.T. Wassink, 1985