Skip to main content

De Nederlandse houtmarkt in 1989

29 april 2013

In onze reeks Bos en Hout Berichten staan wij jaarlijks stil bij de ontwikkelingen die zich op de houtmarkt hebben voorgedaan. In 1988 constateerden wij een voortzetting van de trend die in 1987 was ingezet. Zowel bij het rondhout als bij het gezaagd hout was er toen sprake van een stabilisering tot lichte stijging van de netto-invoer. Belangrijke vraag is of deze trend zich ook in 1989 heeft kunnen voortzetten en wat voor 1990 verwacht mag worden.

ir. L.J.M. Dielen, 1990