Skip to main content

De verwerking van Rondhout in Nederland

29 april 2013

De vraag naar hout van Nederlandse bodem neemt toe en de verwachting is dat deze nog verder zal gaan toenemen. De belangstelling voor dit hout beperkt zich niet alleen tot de verwerkende industrie, ook de overheid en de politiek tonen hiervoor meer en meer interesse. Over de Nederlandse houtoogst en de bestemming daarvan bestond helaas een onvolledig beeld. Dit was een ernstige tekortkoming waardoor het moeilijk was om het belang van de Nederlandse houtproduktie aan te geven. Enkele jaren geleden heeft de Stichting Bos en Hout dit probleem onderkend en heeft zij een eerste aanzet gedaan om de belangrijkste houtstromen in Nederland systematisch in kaart te brengen.

ir. L.J.M. Dielen, 1990