Skip to main content

Kritische Kamer over het bosbouwbeleid

29 april 2013

De Tweede Kamer heeft zich kritisch uitgelaten over het bosbouwbeleid van de regering. Dat deed zij op 21 november j.l. tijdens een mondeling overleg met de nieuwe staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Visserij. De discussie ging over het uitvoeringsprogramma van het Meerjarenplan Bosbouw, een plan dat ook voor de verhoging van de houtproduktie in ons land van groot belang is. Over die discussie gaat dit Bos en Hout Bericht.

ir. H.A. van der Meiden, 1990