Skip to main content

Certificering van duurzaam bosbeheer

29 april 2013

De mondiale discussies over certificering van duurzaam bosbeheer lijken wel een wild stromende rivier. Begrijpelijk als we zien welke krachten er in het spel zijn. Certificering is de laatste schakel die ertoe moet leiden dat wereldwijd de bossen bi ijven voortbestaan en dus voor altijd producten bi ijven leveren. Duurzaam bosbeheer en certificering van duurzaam bosbeheer is daarmee een logisch onderdeel van het streven naar een duurzame samenleving. In dit Bos en Hout Bericht meer over ontwikkel ingen en gevolgen: zijn we met certificering op de goede weg of leidt het tot een groter gebruik van milieu-onvriendelijke materialen?

 ir. R.C. de Boer, 1996