Skip to main content

Bosberichten 1992 - 1996

Teak, mooi goudbruin kernhout

Teak, teak, teak. Als je de kranten leest dan lijkt het wel alsof alle andere bomen uitgestorven zijn. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Wat er is er aan de hand? In dit Bos en Hout Bericht meer over de commotie, de herkomst, groeicijfers, kwal iteit, markt en teakfondsen.

Tien jaar bosuitbreiding in Noord-Nederland

Hoe vergaat het de bosu itbreid ing op landbouwbedrijven in Noord-Nederland? Ondanks het ogenschijnlijk grote succes van de regeling Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden in vooral het Noorden van Nederland, bleef het resultaat achter bij de verwachtingen. Reden voor de Directie Noord van het ministerie van LNV om een evaluatieonderzoek te starten en de resultaten tot nu toe eens kritisch te beschouwen. Dit Bos en Hout Bericht belicht de kwantitatieve gegevens uit het evaluatieonderzoek en geeft enkele suggesties voor de toekomst.

Heftige en snelle schommelingen op de internationale houtmarkt

Volop beweging op de internationale markten voor gezaagd hout, pulp, papier en plaatmaterialen. Dat was in 1995 de belangrijkste conclusie na de jaarlijkse marktdiscussies van het Timber Committee in Genève. Op de sterke stijging van de vraag in 1995 moest wel een kentering volgen. En dat is dan ook gebeurd. Tegenvallende resultaten op de Europese markt en vrijwel overal een scherpe prijsval van enkele tientallen procenten. In dit Bos en Hout Bericht een verslag van een buitengewoon boeiende bijeenkomst met korte termijn marktontwikkelingen en lange termijn vooruitzichten.

Certificering van duurzaam bosbeheer

De mondiale discussies over certificering van duurzaam bosbeheer lijken wel een wild stromende rivier. Begrijpelijk als we zien welke krachten er in het spel zijn. Certificering is de laatste schakel die ertoe moet leiden dat wereldwijd de bossen bi ijven voortbestaan en dus voor altijd producten bi ijven leveren. Duurzaam bosbeheer en certificering van duurzaam bosbeheer is daarmee een logisch onderdeel van het streven naar een duurzame samenleving. In dit Bos en Hout Bericht meer over ontwikkel ingen en gevolgen: zijn we met certificering op de goede weg of leidt het tot een groter gebruik van milieu-onvriendelijke materialen?

De opmars van nieuw houtbronnen

Aan alles komt een eind. Heel lang was hout uit natuurlijk bos de grondstof voor houttoepassingen, maar de houtvezelmarkt is behoorlijk in beweging. Door de opkomst van houtplantages, de inzameling van oud papier, de beschikbaarheid van veel houtchips en recentelijk ook door inzameling van oud hout. Er breken lastige tijden aan voor bedrijven die afhankelijk zijn van hout uit natuurlijk bos. Dit Bos en Hout Bericht gaat over de veranderende houtvezel markt en de gevolgen voor bos, hout en milieu.

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1995

Na een jarenlange daling steeg het rondhoutverbruik in 1995 met 11 %. Alle houtsoorten droegen een steentje bij aan de stijging, met uitzondering van eiken en beuken. Maar het is slechts een tijdelijke opleving geweest. Komende jaren verwachten de rondhoutverwerkers dat zij 3 tot 5% minder gaan gebruiken. In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.