Skip to main content

Toekomstige beschikbaarheid van hout 2

29 april 2013

In Europa laten verbruik en produktie van hout en houtprodukten sinds 1960 een sterke groei zien. Op grond van de jaarcijfers is echter moeilijk te zeggen hoe deze ontwikkelingen verder zullen verlopen, want de cijfers schommelen sterk. Een reden voor ECE/FAO om elke tien jaar de trends bloot te leggen. De nieuwste 'European Timber Trend Study'l) die in juni verschijnt, schetst de verwachtingen tot het jaar 2020. Het vorige Bos en Hout Bericht belichtte de meest waarschijnlijke algemene trends. Dit nummer gaat in op de veranderingen in vraag en aanbod als het rondhout en de eindprodukten in prijs veranderen, de bouw van woningen afneemt, het gebruik van oud papier verder toeneemt of wanneer het afneemt en als er een (tijdelijk) wereldwijd houttekort is.

J.A.N. Stolp, 1996