Skip to main content

De Russische federatie, een sluimerende woudreus

29 april 2013

De voormalige Sovjet-Unie bezat bijna een kwart van het totale wereldbosareaal. De Russische Federatie, als belangrijkste erfgenaam, beschikt daarmee over de grootste houtreserves ter wereld. Na omvangrijke hervormingen komt het economische herstel in de Russische Federatie geleidelijk aan op gang. Dat geldt ook voor de bos- en houtsector, die de afgelopen jaren een grote terugval doormaakte. In dit Bos en Hout Bericht meer informatie over de sluimerende Russische woudreus.

 drs.B.T. Coelman, dr. ir. L.C. Kuiper, ir. R. Sikkema, 1995