Skip to main content

Perspectieven voor energieplantages

29 april 2013

De teelt van energiehout in speciale plantages is zowel voor het milieu als voor de landbouw van belang. Energieplantages zijn immers een duurzame energiebron, ze verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, ze dragen bij aan vermindering van CO2-concentratie in de atmosfeer en zijn bovendien een aantrekkelijk alternatief voor braaklegging van landbouwgrond. Ondanks deze goede vooruitzichten staat de teelt van energiehout nog in de kinderschoenen. In dit Bos en Hout Bericht de stand van zaken.

 H.W. Kolster, ir. B. Pijanowska, dr. ir. L.C. Kuiper, 1995