Skip to main content

Het Nederlandse papierverbruik en de kap van bomen

29 april 2013

Grote houtverbruikers zoals de papierindustrie worden in toenemende mate door maatschappelijke organisaties aangesproken over de gevolgen van houtgebruik voor de natuur. Immers hout gebruiken betekent bomen kappen. In hun motivering gebruiken organisaties vaak cijfers die bij nadere bestudering vaak op een aantal punten mank gaan. Dit leidt nogal eens tot misverstanden en verkeerde conclusies, die zinvolle discussies over het houtgebruik en de gevolgen daarvan in de weg staan. In deze notitie is aangegeven hoeveel hout nodig is om het Nederlandse papierverbruik te dekken en welk deel van de houtoogst naar de papierindustrie gaat.

 bos en hout feiten, 1996