Skip to main content

Boscertificering in Europa zet echt door

29 april 2013

Certificering is een belangrijk issue in de bos- en houtsector. De discussie is niet meer óf het bos gecertificeerd moet worden, maar hoe snel certificering is te organiseren. De Stichting Bos en Hout bezocht onlangs Finland om het Finse Certificeringssysteem onder de loep te nemen. De Finnen hebben inmiddels 13,5 miljoen hectare bos gecertificeerd en ook in Noorwegen en Zweden gaat het snel. Dit Bos en Hout Bericht zet de belangrijkste feiten voor u op een rij en schetst de verdere ontwikkelingen.

ir. N.A. Leek, 2000