Skip to main content

Bosberichten 1997 - 2001

De groene route van Kyoto naar Buenos Aires; De rol van bos en houtproducten bij het broeikaseffect

Tijdens de klimaatconferentie van Kyoto in december 1997 vond een belangrijke doorbraak plaats voor de bos- en houtsector. Bossen zijn toen expliciet erkend als opslagmogelijkheid('sinks') voor CO2 . Dit gebeurt door bosaanleg en herbebossing te benutten als emissie-reductiemaatregel. Ook is daar de rol van houtproducten in de nationale koolstofbalansen aan de orde gekomen. In opdracht van het ministerie van VROM verrichtten de Stichting Bos en Hout (SBH) en het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (IBN-DLO) hierover een studie. De resultaten daarvan zullen mede worden gebruikt bij de besluitvorming op de klimaatconferentie dit najaar in Buenos Aires. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de bos- en houtsector?

De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie in 1997

De oogst van zagerij hout uit het Nederlandse bos is in 1997 fors toegenomen met 36%. De Nederlandse zagerijen hebben hier echter slechts marginaal van kunnen profiteren, want het overgrote deel van deze stijging is geëxporteerd. Hoe staat 'het met het rondhoutverbruik van de Nederlandse houtverwerkende bedrijven? In dit Bos en Hout Bericht maken we de balans op.

Houdt hout concurrerend!

Een hartekreet van de SBH in 1996! Aanleiding om daar juist nu bij stil te staan is het verschijnen van het jaarverslag over 1996. Een dezer dagen rolt het kleurrijke document van de pers. Reden om in dit Bos en Hout Bericht vast een voorproefje te geven op de inhoud.

Is er een markt voor gecertificeerde houtproducten?

Tot nu toe staan twee punten centraal in de discussie over certificering van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen: de (politieke) haalbaarheid en de eisen die voor zo'n certificaat zullen gelden. Veel minder aandacht was er voor de gevolgen van certificering. Daarom een Bos en Hout Bericht over certificeringskosten, de reactie van consumenten en de gevolgen voor boseigenaren en houtverwerkende industrie.

Minder Nederlands hout, meer import

De Nederlandse rondhoutverwerkende bedrijven hebben in 1998 minder Nederlands hout gebruikt en zijn meer gaan importeren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting Bos en Hout naar het verbruik en de export van rondhout.

Snelle groei van certificering

Waar in de beginjaren bij (certificering van) duurzaam bosbeheer de tropische bossen centraal stonden, staan nu alle bossen in de wereld in de schijnwerpers. Niet omdat bossen wereldwijd slecht worden beheerd, maar omdat de wereld haar ogen steeds meer richt op 'duurzaamheid'. Dit biedt kansen voor bos en hout, omdat zij producten en diensten leveren aan de maatschappij die duurzaam, dus blijvend voort te brengen zijn. Daarom zie je wereldwijd dat deze sector reageert. Van Maleisië tot Finland en van Canada tot Polen. Voor het zevende achtereenvolgende jaar wijdt de SBH een Bos en Hout Bericht aan dit onderwerp.