Skip to main content

CO2? De boom in?

29 april 2013

In 1997 vond onder de vlag van de Verenigde Naties in Kyoto de derde internationale klimaatsconferentie, de Conference of Parties (COP), plaats. Toen is erkend dat bossen een rol spelen bij het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer en in het geval van ontbossing als bron van CO2 . Aansluitend rees de vraag hoe de opslag van CO2 berekend moet worden. Ook is gediscussieerd over of producten van hout erkend mochten worden als tijdelijke opslagplaats van CO2 . Inmiddels is op de vijfde top in November 1999 in Bonn besloten dat in 2000 definitieve besluiten over de rekenregels genomen moeten worden door de deelnemende landen. Dit Bos en Hout Bericht schetst de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de (Nederlandse) bos en houtsector.

Victorine C.A. Bogaardt, 2000