Skip to main content

Bos- en houtpanorama rijk aan perspectieven

29 april 2013

Tot enkele jaren geleden werden de perspectieven van de bos- en houtsector vooral bepaald door enerzijds de beschikbaarheid van hout uit het bos en anderzijds door de vraag naar houtproducten. Daarin zijn inmiddels belangrijke veranderingen opgetreden. Het (permanente) bos is niet meer de enige bron van hout(vezels), terwijl de markt andere eisen stelt aan de kwaliteit van de houtproducten. In dit Bos en Hout Bericht een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen.

ir. L.J.M. Dielen, 1998