Skip to main content

Bos-, hout- en papiersector compenseert eigen CO2-uitstoot

29 april 2013

Het Instituut voor Milieuvraagstukken en de SBH hebben voor de bos-, hout- en papiersector de uitstoot en opslag van CO2 in kaart gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd met steun van de NOVEM. Een van de belangrijkste resultaten is dat de bos-, hout- en papiersector haar eigen CO2-uitstoot compenseert. In dit artikel een verslag van de eerste resultaten.

 dr. M.A. van Drunen & dr. A.A. Olsthoorn, 1997