Skip to main content

Certificering: kostenverhogend en afzetverhogend?

29 april 2013

Duurzaam bosbeheer en certificering zijn bedoeld om bosbeheer aantoonbaar op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te brengen danwel te houden. Voor de boseigenaar betekent dit investeren in de verwachting dat de markt deze investering zal honoreren. Dit Bos- en Hout Bericht geeft een suggestie hoe de Nederlandse boseigenaar kan profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van certificering van duurzaam bosbeheer. Verder geeft dit Bos- en Hout Bericht een actualisatie van de belangrijkste certificeri ngs-ontwikkel ingen.

 ir. R.C. de Boer, 1997