Skip to main content

Populier niet uit gevarenzone

02 juni 2013

Vijftien jaar geleden is de aanplant van populieren volledig ingezakt. Tot die tijd werden jaarlijks zo’n 600.000 populieren geplant. In 2005 heeft Probos alle popu lierenkwekers geënquêteerd en kwam toen uit op nog geen 40.000 stekken. Nieuws gierig naar de huidige stand van zaken heeft Probos de situatie weer in beeld gebracht. Zal de situatie verbeterd zijn?

Patrick Jansen, 2011