Skip to main content

Waterzuivering met wilgen

25 februari 2014

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Wilgenplantages worden internationaal niet alleen steeds meer benut voor de productie van duurzame biomassa. Ze zijn ook zeer geschikt voor het zuiveren van afvalwater. Dit Bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor het combineren van biomassaproductie met waterzuivering in wilgenplantages.

Martijn Boosten (Stichting Probos), Adrie Otte (Bioniers) en Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk), 2014