Skip to main content

Bosberichten 2012 - 2016

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

Verbrauch von Holz und Holzprodukten in den Niederlanden

Der Holzverbrauch in den Niederlanden betrug im Jahre 2015 ungefähr 14 Mio. m3 Rohholzäquivalente (RHE). Den Erwartungen zufolge wird der Holzverbrauch im Jahre 2030 bei gleichbleibenden Randbedingungen auf fast 25 Mio. m3 steigen. Der wichtigste Grund für diesen Anstieg ist die zu erwartende starke Zunahme des Holzverbrauchs für die Energieerzeugung. Dies sind die auffälligsten Ergebnisse einer kürzlich von Probos erstellten Analyse.

Klimaatproblematiek brengt aandacht voor Nederlands bos en hout terug

Vlak voor de landelijke klimaattop op 26 oktober jl. werden velen verrast door de publiciteit rond het voornemen 100.000 ha. nieuw bos aan te planten. Op radio en televisie reageerden voor- en tegenstanders en ook de schrijvende pers besteedde er volop aandacht aan. Inmiddels is de intentieverklaring “Actieplan Bos en Hout”, waarvan dit doel een onderdeel is, ondertekend door premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma. Dit Bosbericht legt uit wat het Actieplan is, waar het vandaan komt en hoe het verder gaat na de geruchtmakende presentatie eind oktober.

Zagerijen onmisbare schakel in de rondhoutketen

De rondhoutzagerijen vormen een cruciale schakel binnen de Nederlandse rondhoutketen. In dit Bosbericht met de resultaten van de jaarlijkse Probos rondhoutenquête wordt daarom specifieke aandacht aan zagerijen besteed. Niet in de laatste plaats, omdat zij van essentieel belang zijn voor een eventuele uitbreiding van de productie van Nederlandse houtproducten.

FSC hout in Suriname; naast gezaagd hout ook belangstelling voor houtafval

Sinds 2015 is ruim 400.000 ha tropisch bos FSC-gecertificeerd in Suriname. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is eind 2015 een Europese FSC handelsmissie georganiseerd met 17 houtimporteurs. Men was enthousiast over wat het Surinaamse bos en de FSC-gecertificeerde bedrijven te bieden hebben (zie Bosbericht 2015 # 6). Twee deelnemers hadden vooral belangstelling voor het houtafval. Samen met een aantal Surinaamse houtverwerkers is onderzocht of dit resthout verwerkt kan worden tot hoogwaardige houtskool. De resultaten zijn veelbelovend en bieden een aantrekkelijk alternatief voor het storten en/of verbranden van dit houtafval, wat nu veelal gebeurt.

Consumptie van hout en houtproducten in Nederland

Het Nederlandse houtverbruik bedroeg in 2015 ongeveer 14 miljoen m³ rhe en dit houtverbruik zal bij gelijkblijvende randvoorwaarden naar verwachting stijgen tot bijna 25 miljoen m³ in 2030. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is de grote verwachte toename van het houtverbruik voor de opwekking van energie. Dit zijn de opvallendste uitkomsten van een analyse die Probos recent heeft uitgevoerd.

Hakhout op omgekeerde rabatten

Tot begin negentiende eeuw was hakhout het dominante beheertype in Nederland. Bij hakhout worden de uitlopers (scheuten) op een stam (stobbe) elke 3 tot 20 jaar afgehakt, waarna de stam weer opnieuw uitloopt. Het leverde vooral eikenschors voor de leerlooi-industrie, boerengeriefhout en brandhout. De belangrijkste voordelen van hakhout waren de regelmatige houtinkomsten en het feit dat er weinig verjongingskosten gemaakt hoefden te worden. Door de afnemende vraag naar de producten kwam er een eind aan de hakhoutcultuur. Ondertussen is de vraag naar brandhout, nu biomassa genoemd, weer sterk gestegen. Is daarmee hakhout economisch ook weer interessant?