Skip to main content

Groen goud uit landschapsonderhoud

29 april 2013

Een recent uitgevoerde studie laat zien dat er goede mogelijkheden zijn om houtige biomassa in te zetten voor lokale energie, zoals voor warmte uit houtverbrandingsin stallaties. De biomassa komt vrij bij bosbeheer en landschapsonderhoud. Er blijkt in het projectgebied, het oostelijk deel van provincie Utrecht, voldoende potentieel om een regionale biomassaketen op te starten. Het project illustreert dat er volop kansen zijn het houtige biomassapotentieel in het Nederlandse bos, natuur en landschap beter te benutten.

Jan Oldenburger, Jaap van den Briel (Stichting Probos), Irma Corten, Ger Kupers (KandT management-Zilverberg advies), David Borgman, Jeroen Oorschot, Liedeke Reitsma (Borgman Beheer) en Rob Meijers (Landschap Erfgoed Utrecht), 2012