Skip to main content

Voorschrijven FSC-hout gaat goed, controle moet beter

29 april 2013

Steeds meer opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en woningbouwcorpo raties willen voorkomen dat ze met hun consumptie van hout en houten producten bijdragen aan bosvernietiging. Certificering van goed bosbeheer en de houtketen is een middel om aan te tonen dat hout afkomstig is uit een goed beheerd bos. Om de goede intenties handen en voeten te geven, sluiten opdrachtgevers o.a. convenanten af met FSC Nederland en kiezen hiermee voor het toepassen van hout en houten producten met het FSC-keurmerk. Echter, de indruk bestaat dat er een groot verschil bestaat tussen het voorschrijven en het daadwerkelijk toepassen van FSC-hout. Stichting Probos heeft, in opdracht van FSC Nederland, 18 bouwprojecten van 14 partners van FSC Nederland tegen het licht gehouden. Doel was om beter inzicht te krijgen in de werkwijze bij deze opdrachtgevers en hoe het proces van borging van duurzaam geproduceerd hout in projecten verbeterd kan worden.

Annemieke Winterink en Mark van Benthem, Probos Mark Kemna en Juul Zwinkels, FSC Nederland, 2012