Skip to main content

Agroforestry: een win-win voor bosbouw en landbouw?

06 december 2017

In Nederland zijn de landbouw en de bosbouw traditioneel gescheiden werelden. De laatste jaren is er echter toenemende aandacht voor agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en veeteelt. Probos gaat in op de kansen voor het realiseren van agroforestry in Nederland.

Martijn Boosten & Jasprina Kremers, 2017