Skip to main content

#1-2023 / Bosuitbreiding in de bossenstrategie, waar staan we nu?

17 januari 2023

Robin van der Slikke en Mark van Benthem, januari 2023

Nederland kent grote vraagstukken die een beslag leggen op schaarse grond. Denk aan de klimaat-, en biodiversiteitscrisis en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving bij een toenemende vraag naar woningen. 'Meer bomen en bos' wordt vaak genoemd als bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken. Bosuitbreiding is een hot topic!

In 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de landelijke Bossenstrategie opgesteld met daarin ambities over de kwaliteit én de kwantiteit van het Nederlandse bos. Deze ambities zijn de afgelopen twee jaar uitgewerkt naar provinciale bossenstrategieën. En nu, begin 2023, is het de vraag in hoeverre de provinciale plannen aansluiten bij de landelijk doelen. Maar ook: hoe realistisch lijkt de uitvoering?

Omdat een overzicht met het antwoord op deze vraag ontbreekt, heeft Stichting Probos het initiatief genomen om alle provinciale plannen te analyseren. De resultaten van deze analyse leest u in ons nieuwste Bosbericht.

Dit Bosbericht is voorzien van een uitgebreide bronnenlijst