Skip to main content

#3-2023 / Bossenmonitoring: essentieel voor vakkundig bosbeheer en doelmatig beleid

30 november 2023

Sander Teeuwen en Robin Zwijgers, november 2023

In 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de inmiddels welbekende Bossenstrategie opgesteld. Hierin staan onder andere de volgende ambities voor het Nederlandse bos: uitbreiding van het areaal met 37.400 hectare en, waar nodig, revitalisering van bestaande bossen. In het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied worden aanvullende ambities beschreven voor verbetering van de natuurkwaliteit.

Om deze ambities te kwantificeren, benodigde maatregelen te formuleren en beheer te evalueren, is informatie nodig over de huidige status en de ontwikkelingen van het bos. Bosinventarisaties vervullen een essentiële rol in het verschaffen van deze informatie en maken het mogelijk het beheer en de gestelde doelen objectief en systematisch te evalueren.

Bosinventarisaties in Nederland
Nederland kent twee vooraanstaande bosinventarisaties: de Nederlandse Bosinventarisatie (NBI) en het Systeem voor houtmeetkundige inventarisatie (SyHI), ook wel bekend als Woodstock. Beide inventarisaties verzamelen gegevens van het bos door middel van veldmetingen op vooraf aangewezen steekproefpunten die, afhankelijk van de dichtheid, een bepaald bosareaal vertegenwoordigen. De methode van beide inventarisaties komt op veel vlakken overeen, maar de schaal, frequentie en in zekere zin ook het doel zijn anders wat leidt tot verschillende toepassingen van de data. Stichting Probos is nauw betrokken bij beide inventarisaties. Zo is Probos verantwoordelijk voor het beheer van de data en verzorgt Probos samen met haar partners de ontwikkeling van de (meet)methoden, data-analyse en de rapportage.