Skip to main content

Groene en blauwe diensten verweven

21 januari 2018

Martijn Boosten & Jaap van den Briel, november 2017

Het combineren van biomassateelt met wateropgaven

De ruimte voor biomassateelt in Nederland is beperkt. Er liggen daarom vooral kansen voor de aanleg van biomassaplantages in functiecombinaties en op restgronden. Nederland kent tal van wateropgaven, zoals de berging van overtollig water, de bevordering van doorstroming van rivieren, het versterken van waterkeringen, het zuiveren van water en vernatting van percelen in het veenweidegebied.

De grote uitdaging is om bij het realiseren van wateropgaven in gebieden naast waterdoelen ook andere (maatschappelijke) doelen te dienen en functies te combineren. Tevens is er de wens om de beheerkosten van gebieden met een wateropgave zo laag mogelijk te houden. Wanneer biomassateelt kan worden gecombineerd met het realiseren van wateropgaven kunnen er interessante win-win situaties ontstaan. In de periode 2014 t/m 2017 zijn door Probos diverse verkenningen uitgevoerd naar mogelijke combinaties van biomassateelt en wateropgaven. In deze brochure wordt ingegaan op deze combinaties en worden (praktijk)voorbeelden toegelicht. Daarnaast worden handvatten voor de praktijk gegeven op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in diverse pilots.