Skip to main content

Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

12 oktober 2019

Jelle Faber (Aequator Groen & Ruimte), Joyce Penninkhof (Probos), Martijn Boosten (Probos) en Luuk de Vetten (Geofoxx milieu expertise), oktober 2019

Dit protocol heeft tot doel om een uniforme aanpak te bieden waarmee verspreiding van Aziatische duizendknopen wordt voorkomen. Het protocol is in 2019 in samenspraak met een brede gebruikersgroep is opgesteld.