Skip to main content

Onderzoek ontkieming zaden Japanse duizendknoop

12 december 2019

Chris van Dijk, Willem de Visser (WUR), Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers, Coen de Kleine, Martijn Boosten (Probos), december 2019

Op steeds meer plekken in Nederland komen Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendkoop) voor. Deze Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten, die zeer moeilijk te bestrijden en te beheersen zijn. De planten hebben lange en sterk vertakte ondergrondse wortelstokken. In het voorjaar groeien vanuit de knopen op de wortelstokken in korte tijd veel, dicht bij elkaar staande stengels, met bladeren met een groot bladoppervlak. 

Vegetaties van duizendknoop bestaan voornamelijk uit vrouwelijke planten die door het ontbreken van stuifmeel geen zaden vormen. Tot op heden werd ervan uitgegaan dat duizendknoop zich in Nederland alleen vegetatief verspreidt via wortelstokken en stengelfragmenten. Uit onderzoek in opdracht van de NVWA blijkt echter dat er al in 2011 mannelijk fertiele planten in Nederland aanwezig waren.