Skip to main content

Revitalisering Nederlandse bossen

15 juli 2020

Etiënne Thomassen (Bosgroep Zuid-Nederland), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer), Martijn Boosten (Probos), Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland), Bart Nyssen (Bosgroep Zuid-Nederland), juli 2020

De Nederlandse bossen staan onder druk. Op veel plekken functioneert de bosbodem niet goed meer, omdat deze verzuurd is door een overmaat aan stikstof en zwaveloxide. Het veranderende klimaat zorgt voor droogte en hitte, wat voor nog grotere problemen en uitdagingen zorgt. De meeste grondwaterafhankelijke bossen staan nog eens extra onder druk, door een verlaging van de grondwaterstand. In opdracht van het ministerie van LNV hebben de Bosgroepen, Probos en Staatsbosbeheer een kennisdocument geschreven over het revitaliseren van Nederlandse bossen met als doel om toekomstbestendige bossen te creëren die een breed scala aan functies kunnen vervullen. Het kennisdocument dient als input dient voor de Bossenstrategie.