Skip to main content

Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland

18 december 2020

Bas Lerink, Mart-Jan Schelhaas, Sandra Clerkx, Paul Copini, Jeroen Veraart, Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research), Jan den Ouden, Ute Sass-Klaassen, Fred Kistenkas, Bart Kruijt (Wageningen University), Martijn Boosten, Jasprina Kremers, Anne Reichgelt, Joyce Penninkhof, Jan Oldenburger (Stichting Probos), Martijn Snoep (Face the Future), Harrie Hekhuis, Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Gerard Koopmans, Dennis Lindenbergh, Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Wytze van der Gaast (JIN Climate and Sustainability), Paul Vertegaal (Natuurmonumenten), Guido Enthoven (Instituut Maatschappelijk Innovatie), Daan Groot (Natuurverdubbelaars), Mark Brunsveld (VBNE), Simone Groenendijk (Trees for all), Piet Rombouts (Rombouts Agro-Ecologie), Marc Buiter (Stichting Voedselbosbouw), Irma Corten (Zilverberg Advies), Rene Klaassen (Stichting Hout Research), Eric de Munck (Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen), Paul van den Heuvel (Centrum Hout), David Borgman(Borgman Beheer Advies), Peter Derksen(Stichting Nationale Boomfeestdag), Ton van Korven(ZLTO), december 2020

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen voor een additionele CO2-vastlegging van 0.4–0.8 Mton/jr in bos en natuur in 2030. Om deze ambitie te realiseren, is ervaring nodig met maatregelen voor klimaatslim bos- en natuurbeheer. 

Daarom zijn in de jaren 2018 en 2019 pilots van de klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout uitgevoerd. Het doel van de pilots is om een online ‘Gereedschapskist’ te vullen, waarin beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen informatie voor klimaatslim bos- en natuurbeheer kunnen vinden. Tevens leggen de ervaringen uit de pilots een basis voor de Klimaattafel ‘Landgebruik’ binnen het Klimaatakkoord, zodat witte gaten in de kennis geduid en deels gevuld kunnen worden. Dit rapport beschrijft de resultaten en ervaringen van de klimaatenveloppen en geeft een toekomstperspectief.