Skip to main content

Paulowniateelt in Nederland

18 december 2020

Sietze van Dijk, Jasprina Kremers, Martijn Boosten en Jet Jonker, juni 2021

Verkenning van de mogelijkheden van groei en gebruik van Paulownia in Nederland.

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord is in 2020 in de Bossenstrategie vastgesteld hoe bos en bomen kunnen bijdragen aan het vastleggen van extra CO2 uit de atmosfeer, het landschap tegen klimaatverandering kunnen versterken en kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. In de Bossenstrategie is de ambitie uitgesproken het Nederlandse bosareaal met 10% te vergroten. Dit komt overeen met circa 37.000 hectare nieuw bos, waarvan een deel op landbouwgrond gerealiseerd zal worden. Agroforestry is daarbij een interessante vorm van het integreren van bomen in landbouwactiviteiten.

De provincie Gelderland wordt met enige regelmaat benaderd met betrekking tot initiatieven waarin de teelt en toepassing van de boomsoort Paulownia centraal staat, onder meer in agroforestry-systemen. Met name de snelle groei en grote CO2-opname worden als positieve eigenschappen genoemd. Stichting Probos heeft in opdracht van de provincie aan de hand van een literatuurstudie een rapport opgesteld dat inzicht geeft in de kansen voor en mogelijke risico's bij de toepassing van de boomsoort Paulownia voor biomassateelt en houtproductie in Nederland.