Skip to main content

Tussenrapportage onderzoek naar effecten graasdruk

31 mei 2022

Joyce Penninkhof (Probos), Sander Teeuwen (Probos),Anne Reichgelt (Probos), Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), Jan den Ouden (WUR) en Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk Fauna-Advies Mts), mei 2022

In 2020 is gestart met een innovatief onderzoek naar de graasdruk op de Veluwe. Op deze manier is het meten van de graasdruk nog niet eerder uitgevoerd. Dat betekent dat er gaandeweg wordt geleerd. Er zijn zowel inhoudelijke als organisatorische conclusies te trekken uit de afgelopen meetjaren 2020 en 2021. Deze worden hier achtereenvolgens behandeld.

Aanleiding voor dit onderzoek is dat in veel bossen op de Veluwe de doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen wordt belemmerd door een hoge wilddruk. De verjonging van loofbomen komt nauwelijks door de vraatlijn heen. Hierdoor neemt de diversiteit van het toekomstige bos af en stokt de bosontwikkeling. Met een incompleet bosecosysteem als resultaat. Ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, recreatie en houtproductie staan onder druk.

De eerste resultaten zijn terug te lezen in de tussenrapportage: Bosverjoning op de Veluwe

Informatie

Uitvoerders: Joyce Penninkhof, Sander Teeuwen  en Anne Reichgelt (Stichting Probos), Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), Jan den Ouden (WUR) en Gerrit-Jan Spek (Natuurlijk Fauna-Advies Mts)
Opdrachtgever(s): Faunabeheereenheid Gelderland
Periode van uitvoering: 2022