Skip to main content

Beheerevaluatie natuurbossen

31 mei 2022

Jan Oldenburger, Guus Beerkens, mei 2022

In de bossenstrategie is aangegeven dat de biodiversiteit in bos vergroot moet worden door aanpassingen van het (SNL-)beheer. Hierbij wordt onder andere naar de rol van oogst in het natuurbos (N14 & N15) gekeken. Er ontbreekt echter een goede analyse van de ontwikkeling van de natuurbossen onder de huidige SNL beheerrichtlijnen en -voorwaarden. Eind april 2022 verschijnt de meest recente Nederlandse bosinventarisatie (NBI-7). Het doel van deze inventarisatie, die is uitgevoerd in de periode 2017-2021, is een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie (NBI-6 uitgevoerd in de periode 2012-2013).

Aanvullend op de algemene analyse van de gegevens uit de NBI-7 kan ook specifiek worden gekeken naar de ontwikkeling in het natuurbos. Natuurbos wordt daarbij geclassificeerd als bos onder de SNL-beheertypen N14 en N15. Ten behoeve van deze specifieke analyse zijn een aantal vragen geformuleerd door de werkgroep die verantwoordelijk is voor het onderdeel natuurbos binnen de Bossenstrategie. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van de analyse die is uitgevoerd om de vragen te beantwoorden. De onderzoeksvragen zijn opgenomen in paragraaf 1.3.

Informatie

Uitvoerders: Jan Oldenburger, Guus Beerkens, 
Opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
Periode van uitvoering: 2017-2022