Skip to main content

Praktijkproef verwijderen Aziatische duizendknopen met met Roots Reset® met bioafdekking

31 december 2023

In 2019/2020 is een praktijkproef uitgevoerd om de effectiviteit van de Roots Reset®-methode met folie-afdekking te onderzoeken. Sindsdien is onderzocht hoe het gebruik van plastic folie kan worden beperkt. In deze praktijkproef is een nieuwe variant van Roots Reset getest waarbij een bio-based afdekking is toegepast. Op deze wijze hoeft er naderhand geen folie verwijderd te worden en zou één werkgang voldoende zijn, controles en nazorg uitgezonderd. Vooral in wegbermen of andere plekken waar zo min mogelijk werkgangen gewenst zijn, biedt dit kansen. Deze variant wordt ook wel Roots Reset® met bio-afdekking genoemd

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Stichting Probos een praktijkproef begeleid en gemonitord waarbij deze variant op drie locaties in wegbermen is onderzocht.

Informatie

auteur(s): Joyce Penninkhof, Gino van Maaren
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2023