Skip to main content

Start landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen

23 oktober 2018

PERSBERICHT
Wageningen, 23 oktober 2018

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise starten met het ontwikkelen van een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen.

Aziatische duizendknopen (Falopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) zijn zeer invasief en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid, biodiversiteit, waarde van (bouw)grond en extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen van werkwijzen en richtlijnen. Terreineigenaren en overheden hebben niet alleen de wens om Aziatische duizendknopen te bestrijden, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Er is een grote behoefte aan concrete handvatten hiervoor. Nu worden deze handvatten separaat ontwikkeld waarbij elke partij het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit leidt tot versnippering van beleid, terwijl juist een uniforme aanpak houvast biedt aan uitvoerende partijen.

Stichting Probos, Aequator Groen & Ruimte en Geofoxx Milieu Expertise hebben een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol om de verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen. In oktober 2018 wordt gestart met het opstellen van een landelijk protocol. Hierbij wordt tevens gewerkt aan standaard bestekbepalingen. Het protocol en de bestekbepalingen zullen medio 2019 voor iedereen vrij toegankelijk worden gemaakt op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Het project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Hilvarenbeek, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Uden, Wetterskip Fryslân en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Vertegenwoordigers van deze organisaties, aangevuld met andere (ervarings)deskundigen en potentiële gebruikers, worden betrokken bij het opstellen van het protocol.

Meer informatie over duizendknoop en de verschillende bestrijdingsmethoden is te vinden op de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jelle Faber, Aequator Groen & Ruimte (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Martijn Boosten, Stichting Probos (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Luuk de Vetten, Geofoxx milieu expertise (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)