Skip to main content

Teller Bosklimaatfonds bij sluiting op ruim 2.600 hectare nieuw bos

25 juli 2019

5 juli 2019

Bijna 20 jaar lang heeft het Groenfonds nieuwe bosaanleg in Nederland gestimuleerd met een bijdrage uit zijn Bosklimaatfonds. De boseigenaren verhuurden de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos aan het Groenfonds. Stichting Probos was al die jaren partner van het Groenfonds voor de beoordeling van de bebossingsplannen en de berekening van de CO2-vastlegging.

Het resultaat mag er zijn: meer dan 2.600 nieuwe hectares bos erbij. Omdat de mogelijke verkoopprijs van een ton CO2 nog steeds niet opweegt tegen de kosten van het Bosklimaatfonds, heeft het Groenfonds in overleg met het ministerie van LNV besloten het Bosklimaatfonds definitief af te sluiten. De bossen blijven, die vallen allemaal onder de Wet Natuurbescherming. Ook het uitgekeerde geld voor de huur blijft voor de boseigenaar. De boseigenaren krijgen alleen zelf weer zeggenschap over de CO2 die hun bos vastlegt.

Monitoring
Voor de kennisuitbreiding en monitoring van de groei en mengvormen van Nederlandse bossen heeft Probos voor het Bosklimaatfonds steekproefsgewijs meetrondes in de bosgebieden uitgevoerd. Probos blijft graag in de gelegenheid deze specifieke meetrondes uit te voeren in de bosgebieden, vanzelfsprekend zonder kosten voor de boseigenaar. Als de boseigenaar in het verleden hier al contact over had met Probos, zal Probos, op het moment dat monitoring gewenst is, zelf contact met de eigenaar opnemen. Boseigenaren die nog niet eerder contact hebben gehad met Probos over de monitoring van hun Bosklimaatfondsbos, kunnen zelf contact opnemen met Probos voor meer informatie over de meetrondes.

Meer informatie: www.nationaalgroenfonds.nl/actueel/bosklimaatfonds-sluit-2600-hectare-nieuw-bos

Contact: Mark van Benthem, directeur Stichting Probos (0317-466560 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)