Skip to main content

Ontwerpwedstrijd Leembos Hooge Beek

22 februari 2021

Wageningen, 23 februari 2021

Via een grote grondruil heeft ARK Natuurontwikkeling in De Geelders een perceel verworven met een zeer grote ecologische potentie: Hooge Beek (bijna 12 ha) bij Schijndel. Doel is om hier nieuw leembos te creëren. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel organiseert ARK een ontwerpwedstrijd om extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken te betrekken in het ontwerpproces.

ONTWERP JE MEE?
Voor deze ontwerpwedstrijd zoekt ARK multidisciplinaire teams. Deze moeten de uitdaging aan willen gaan een ontwerp te maken voor een toekomstbestendig en ecologisch waardevol leembos op deze locatie. Een bos bovendien dat kan dienen als inspiratie voor uitbreiding van leembossen op andere locaties, in De Geelders en de rest van Nederland.
Aanmelden kan tot 21 maart 2021, inzendingen kunnen vervolgens ingestuurd worden tot 14 juni 2021.

Stichting Probos en inZicht ondersteunen ARK bij het organiseren van de ontwerpwedstrijd.

Meer info