Skip to main content

Hout: op naar 100% duurzaam inkopen (Eindverslag project SMM0702014)

29 april 2013

Mark van Benthem en Martijn Boosten, januari 2010

De rijksoverheid heeft als ambitie dat 100% van haar aankopen en aanbestedingen vanaf 2010 duurzaam moeten zijn; voor provincies en waterschappen is dit 50% en gemeenten streven naar 75%. Deze doelstelling geldt voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair.