Skip to main content

excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt)

05 september 2018

In september worden in het kader van het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ vier excursies georganiseerd naar voorbeeldlocaties voor verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen (zie onderaan voor meer informatie over het project). Tijdens elke excursie wordt het teeltsysteem van aanplant tot oogst behandeld, waarbij ook wet- en regelgeving omtrent beplanting in kippenuitlopen en de impact van de beplanting op de CO2-vastlegging op het bedrijf aan bod komt. Ter plekke wordt de beplanting bekeken en wordt er met de deelnemers gediscussieerd over de vragen: Welke mogelijkheden zie je voor jouw bedrijf? Welke haken en ogen zitten er aan voor kippenhouders?

Datum: donderdag 27 september van 14.00u tot 17.00u. (Deelname is kosteloos)

Locatie: Kallenkote
Notengaard Bisschop is de één van de grootste notengaarden van Nederland. In de notengaard worden walnoten en hazelnoten gekweekt. Daarnaast staan er ook een aantal tamme kastanjes. Tijdens de excursie wordt door Roderik en Paulien de Vries ingedaan op de aanleg (soort- en rassenkeuze, plantafstanden etc), het beheer, de oogst, de producten, en de kosten en opbrengsten van notenboomgaarden.

Programma  
14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.20 uur Toelichting op het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’, door Martijn Boosten (Probos)
Toelichting op het project en korte introductie van verschillende concepten voor kippenuitlopen.
14.35 uur CO2-vastlegging met bomen op pluimveebedrijven, door Wouter van Goor (Face the Future)
De presentatie gaat in op de verwachte CO2-vastlegging in verschillende agroforestry-systemen, de impact die dit heeft op de totale CO2-footprint van een pluimveebedrijf en wat de mogelijkheden zijn voor ‘vermarkting’ van deze koolstofvastlegging.
14.50 uur Wet- en regelgeving beplantingen in kippenuitlopen, door Monique Bestman (Louis Bolk Instituut) & Martijn Boosten (Probos)
Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de regels voor beplantingen van de SKAL en KAT, de Wet natuurbescherming, perceelsregistratie en het bestemmingsplan.
15.10 uur Excursie van aanplant tot oogst
16.40 uur Afsluitende borrel
17.00 uur Einde


Aanmelden
Heeft u interesse on deel te nemen aan een van de excursies? Aanmelden kan via deze link: https://probos.nl/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=19
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jasprina Kremers (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0317- 466 551)

Beschrijving andere 3 excursielocaties
18 september: fruitteelt
Locatie: Waardenburg
Erik en Esther van Butselaar hebben een biologisch pluimveebedrijf met 6000 leghennen. In hun uitloop is een professionele appelboomgaard aangelegd die wordt beheerd door fruitteler Marije Ilbrink. Tijdens de excursie wordt ingedaan op de praktische aspecten deze teelt (aanplant, onderhoud, oogst, kosten en opbrengsten). Daarnaast zal er worden ingegaan op de combinatie met kippen.

20 september: populierenteelt
Locatie: Liempde
Tijdens deze excursie op landgoed Velder bezoeken we diverse populierenopstanden en wordt er door Frans van Boeckel ingegaan op de praktische aspecten van populierenteelt: aanleg (soort- en rassenkeuze, plantaantallen, planttechniek), beheer, oogst, producten, kosten en opbrengsten.

25 september: biomassateelt
Locatie: Gilze
Tijdens de excursie bezoeken we een wilgenplantage van 3 ha van de Coöperatie Duurzame Energieketen De Baronie (CDEB). Deze plantage is in 2016 aangelegd voor de biomassaproductie en bestaat uit verschillende wilgenrassen. Tijdens de excursie zal er door Frank Roelands en Rudi Antens een toelichting worden gegeven op de coöperatie en zal er worden ingegaan op de praktische aspecten van de aanleg en het beheer van de wilgenplantage en de kosten en (verwachte) baten. Martijn Boosten gaat in op de ervaringen met de aanplant van wilgen in de kippenuitlopen binnen het project ‘Kiplekker onder de wilgen’.

Achtergrond project
Agroforestry (boslandbouw) is het combineren van bomen met landbouwactiviteiten, bijvoorbeeld veehouderij. Het planten van bomen en struiken in kippenuitlopen kan het welzijn van kippen verbeteren, maakt de uitloop minder aantrekkelijk voor zogenaamde vogelgriep-risicovogels en legt CO2 vast.In het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ werken Probos, Face the Future en Louis Bolk Instituut in samenwerking met Biomeerwaarde Ei aan het demonstreren en promoten van verschillende typen beplanting voor kippenuitlopen en het onderzoeken hoeveel CO2 met beplanting kan worden vast gelegd.

Het project is één van de Bos- en Klimaatpilots die worden gefinancierd door het ministerie van LNV. In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Er zijn ook projecten bij die zijn gericht op extra koolstofvastlegging in bestaand bos en in nieuw bos, waarbij is geput uit de ideeën van het Actieplan Bos en Hout (2016). Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten. Het doel van deze pilotprojecten is te verkennen hoe groot de bijdrage is aan de klimaatwinst. Afhankelijk van de klimaatwinst kunnen de acties in volgende jaren breed worden uitgerold.

E20180918_logos