Skip to main content

STTC congres Tropisch Hout

02 februari 2020

De zevende Europese STTC Conference stond donderdag 19 november 2020 op de rol. Het – dit jaar online – congres was via Zoom te volgen.

Hoofdonderwerp was hoe aanbieders van duurzaam geproduceerd tropisch hout kunnen profiteren van en bijdragen aan een ‘groen’ herstel van de wereldwijde economie. En dan vooral nadat het coronagevaar geweken is.

Organisatoren waren de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) en IDH, het Initiatief Duurzame Handel. Deelname aan het congres was gratis en stond open voor houtbedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en certificerende instanties.

Belangrijkste onderwerpen

Het circulaire bio-economische model staat centraal tijdens deze conferentie ; de werking ervan, de voordelen ervan en de wijze waarop de houtsector en de sector tropisch hout in het bijzonder een belangrijk onderdeel van een bio-economische toekomst kunnen vormen. Perspectieven zullen komen van specialisten in de circulaire economie, producerende landen, stedelijke overheden en bio-economische bedrijfsinnova's.

De sprekers van de STTC-conferentie zullen de bredere effecten van de pandemieonderzoeken , met name door onze onderlinge afhankelijkheid en kwetsbaarheid te onderstrepen, de hernieuwde focus die zij heeft gelegd op die andere wereldwijde crisis waarmee wij worden geconfronteerd – de klimaatnoodtoestand. De EU Green Deal zal ook worden besproken, met zijn toezeggingen om ontbossing-vrije waardeketens te ondersteunen, de biodiversiteit te herstellen, de netto broeikasgasemissies van de EU tegen 2050 te elimineren en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te stimuleren door over te stappen op een schone, circulaire economie.

Meer informatie, programma en aanmelden via de STTC website