Skip to main content

Stimuleren gebruik Rassenlijst

11 april 2013

In 2012 hebben LTO Nederland, Raad voor Plantenrassen (RvP), Bosschap, Naktuinbouw, Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en Handelsgroep Boom- en Heesterzaden (BoHeZa) een Green deal afgesloten onder de naam ‘Weet Welk Plantmateriaal Je (Ver)koopt!’.

Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen. Aan de Green Deal zit het kennis- en communicatieproject ‘Verbetering kwaliteitsketen groenvoorzieningen’ gekoppeld dat door het ministerie van Economische Zaken wordt gefinancierd. Dit project voorziet in een studie en een communicatietraject. De studie is uitgevoerd door Stichting Probos en dit project richt zich op het communicatiedeel, waarbij onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

  • Opstellen standaard bestekteksten
  • Opstellen checklisten voor ontvangst plantmateriaal
  • Uitbrengen praktijkgids
  • Uitbrengen poster
  • Vakexcursies
  • Artikelen in vakbladen

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Martijn Boosten en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Bosschap
periode van uitvoering: 2014