Skip to main content

Onderzoek effect bestrijdingsmethode Trosbosbes

21 mei 2014

De trosbosbes (Vaccinium corymbosum) wordt in Nederland geteeld. In het verleden zijn deze commercieel geteelde trosbosbessen terechtgekomen in natuurgebieden. Zo ook in de Natura2000 gebieden Mariapeel en Deurnsche Peel, die Staatsbosbeheer in beheer heeft.

De trosbosbes blijkt zich in toenemende mate te verspreiden in de Peel en vormt een bedreiging voor de hoogveendoelstelling van de genoemde Natura2000 gebieden. Trosbosbes kan ook een risico gaan vormen voor andere natuurgebieden in Nederland. Effectieve en duurzame bestrijding van de trosbosbes blijkt lastig, omdat scheuten en wortelstokken na bestrijding weer uitlopen. Om effectieve bestrijding te bereiken is daarom een methode nodig waarmee de volledige plant inclusief alle worteldelen wordt verwijderd. Staatsbosbeheer heeft via een initiële proef een mechanische bestrijdingsmethode geselecteerd. Deze geselecteerde methode wordt in 2014 verder beoordeeld op effectiviteit middels een praktijkproef. In opdracht van het Team Invasieve Exoten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzorgt Probos de monitoring van de praktijkproef, waarbij het effect van de bestrijdingsmethode wordt gemeten.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Casper de Groot en Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
periode van uitvoering: 2014 - 2017

Joyce Penninkhof 

Resultaten

rapport
artikel