Skip to main content

(Scholte) bossen van Winterswijk, erfgoed voor de toekomst

21 mei 2014

Door onbekendheid met de rijke boshistorie en het zeldzame (groene) erfgoed bij de vele particuliere Winterswijkse eigenaren en beheerders gaat er veel erfgoed van bossen en houtwallen verloren.

Bewustwording van het rijke (groene) erfgoed kan onbedoeld verdwijnen of beschadigen voorkomen en goed beheer bevorderen. Kennis over traditionele streekgebonden bosbouwmethoden kan hierbij van pas komen, maar die is snel aan het verdwijnen. Samenvattend heeft het onderzoek in oude Winterswijkse bossen en houtwallen rond het scholtengoed Roerdink (pilot-gebied) de volgende doelstellingen:

  1. Ontsluiten van bestaande kennis
  2. Vergroten van kennis door inventarisatie van boshistorisch erfgoed (groen, blauw, rood en aardkundig) in bossen en houtwallen rond Roerdink.
  3. Behoud en zorgvuldig beheer van zeldzaam (groen) boshistorisch erfgoed door bewustwording bij de talrijke Winterswijkse boseigenaren, beheerders en professionals van de bijzondere Winterswijkse bosgeschiedenis en van het voor Nederland zeldzame (groene) erfgoed dat hier te vinden is.
  4. Leveren van inspiratie door middel van ‘best practices’ t.a.v. beheer en inventarisatie aan Winterswijkse boseigenaren, beheerders, Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL)-achterban, omwonenden en andere belangstellenden voor het toekomstig bosbeheer door kennis van het verleden.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem i.s.m. Joanneke Smalbraak (Erfland Advies), Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes) en Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL)
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds
periode van uitvoering: 2014 - 2015

logo ProvGeld   logo PBCF

Resultaten

rapport
brochure
verslag evenement inclusief presentaties